Update Windows bluetooth MIDI-driver voor VOX-apparaten

De versterkers VOX Adio Air GT en BS kun je draadloos benaderen met Mac- en Windows-computers. Voor de Windows versie (8.1 en 10) is er nu een update v1.12.r4. Het verdient aanbeveling te updaten naar deze versie om optimaal gebruik te maken van de VOX Adio Air. Download het update-bestand + de instructies hier.

Back to Top